Projekty

 

logo_OPZ_barevne.jpg

Společnost MPM - QUALITY v.o.s. od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2017 realizuje projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004267 a názvem Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MPM - QUALITY, v. o. s.

Projekt si klade za cíl zvýšit schopnosti a odbornou úroveň zaměstnanců.

Prostřednictvím podnikového vzdělávání realizovaného v rámci 20 měsíčního projektu chce firma MPM - QUALITY, v. o. s. zvýšit odbornost svých zaměstnanců, a tím zkvalitnit úroveň nabízených služeb.

Pro zaměstnance je připraven ucelený systém vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V projektu bude proškoleno celkem 22 osob.

Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.


V rámci projektu s názvem Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MPM - QUALITY, v. o. s. byly proškoleni již všichni účastníci a to ve všech plánovaných aktivitách (počítačové kurzy, kurzy měkkých manažerských dovedností, odborné technické kurzy a kurzy účetní, ekonomické a právní).

Díky vhodně zvolených kurzů a pečlivému výběru lektorů bylo dosaženo velice kvalitní výuky a účastníci získali mnoho nových znalostí, které již nyní využívají ve své praxi.


 Podívejte se, co je u nás nového.
 Seznamte se s našimi značkami.
 Zjistěte, kde sídlíme.
 Nahlédněte do naší historie.