Projekty

 

projekty.png,

Společnost MPM–QUALITY, v.o.s. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00125.

Program rozvoje je připraven na 2 roky, zahájení bylo 1. července. 2013 a jeho ukončení bude 30. června 2015.

Hlavním cílem projektu je rozvoj obchodních i odborných dovedností vybraných zaměstnanců společnosti MPM-QUALITY, v.o.s.

Podstatou realizace projektu je vytvoření kompatibilního firemního vzdělávacího programu pro vybrané cílové skupiny zaměstnanců, kterým bude naplněna potřeba vzniku koordinovaného a systematického vzdělávání ve společnosti, včetně sledování výsledného dopadu a efektivity vzdělávacího produktu na osobnostní a profesní rozvoj zapojených zaměstnanců.

Vybranými CS jsou pracovníci na obchodních a odborných pozicích (administrativa, reklamní technici, apod.)

Realizační tým projektu hned na úvodu realizace připravuje výběrové řízení na dodávku seminárních služeb. Nadále zde budeme informovat o průběhu celého dění.Společnost MPM-Quality, v. o. s. dne 26. 9. 2013 vyhlásila Výzvu k podání nabídek k zakázce "Vzdělávání v MPM-QUALITY".


VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(PDF, 407 kB)

Přílohy:
 1. Předpokládaná hodnota jednotlivých odborných proškolení (XLS, 156 kB)
 2. Krycí list (DOC, 314 kB)
 3. Návrh smlouvy (DOC, 428 kB)
 4. Kalkulace cen (XLS, 155 kB)

Veškerou zadávací dokumentaci naleznete zde:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mpm-quality-v-o-s_1645/vzdelavani-v-mpm-quality_3704/Výsledek zadávacího řízení


Zadáno

 • Vítězný dodavatel
  Název: Element Consulting s.r.o.
  IČ: 286 06 141
  DIČ: CZ28606141
  Sídlo: J. V. Sládka 35, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Pavlína Drescherová
 • 2. uchazeč
  Název: MEK-IN, s.r.o.
  IČ: 267 97 747
  DIČ: CZ26797747
  Sídlo: Korunní 595/76, PSČ 709 00
 • 3. uchazeč
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s.
  IČ: 268 13 335
  DIČ: CZ26813335
  Sídlo: Nad Porubkou 838, PSČ 721 00, Ostrava-Svinov
 • 4. uchazeč
  Název: Everesta, s.r.o.
  IČ: 250 14 650
  DIČ: CZ25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, Česká Lípa, PSČ 470 01

Datum ukončení: 5. listopad 2013


Podpis smlouvy s dodavatelem vzdělávání


Výběr dodavatele vzdělávání pro projekt s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/94.00125 s názvem „VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY“, který je ve společnosti MPM–QUALITY, v.o.s. realizován.

Dne 18. 11. 2013 byla podepsána smlouva s vítězným dodavatelem vzdělávání společností Element Consulting s.r.o. Veškeré vzdělávání v rámci projektu „VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY“, tak může být úspěšně zahájeno.

V rámci realizovaného Výběrového řízení podali svou nabídku také společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s., která v pořadí hodnocení nabídek obsadila 3. místo a společnost MEK-IN, s.r.o., která se umístila na 2. místě. S těmito společnostmi nebyla pro realizaci zakázky s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/94.00125 podepsaná smlouva. O výsledku výběrového řízení byli informováni.

20. 11. 2013


Vzdělávání v MPM-QUALITY v měsících listopad – prosinec 2013


Společnost MPM–QUALITY, v.o.s. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00125.

V období první Monitorovací zprávy, která byla od června 2013 do prosince 2013, byly realizovány tyto kurzy:

 • MS Excel
 • Tvorba strategického finančního plánu
 • Kalkulace nákladů v manažerských souvislostech

Z ohlasů účastníků vzdělávání a zpětných vazeb je patrné, že školení naplnila předpokládané potřeby a cíle.

6. 1. 2014


Vzdělávání v MPM-QUALITY v měsících leden – květen 2014


Společnost MPM–QUALITY, v.o.s. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00125.

V měsících leden 2014 – květen 2014, byly realizovány tyto kurzy:

 • MS Word,
 • Základy obchodního práva
 • Interní účetní výkazy
 • Workshop
 • Metody genderové politiky

Z ohlasů účastníků vzdělávání a zpětných vazeb je patrné, že školení naplnila předpokládané potřeby a cíle.

2. 6. 2014


Vzdělávání v MPM-QUALITY v měsících červen – září 2014


Společnost MPM–QUALITY, v.o.s. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00125.

V měsících červen 2014 – září 2014, byly realizovány tyto kurzy:

 • Workshop,
 • MS Outlook
 • Metody výuky dospělých
 • Komunikace a prezentace lektora
 • Maxim skaldové hospodářství

V období léta, bylo realizováno méně vzdělávání a to z důvodu plánovaných dovolených u zaměstnanců společnosti. Ze zpětných vazeb je patrné, že školení, které v tomto období proběhla, naplnila předpokládané potřeby a cíle.

V měsíci červnu byla, rovněž podaná druhá Monitorovací zpráva, která byla úspěšně schválena.

1. 10. 2014


Vzdělávání v MPM-QUALITY v měsících říjen – prosinec 2014


Společnost MPM–QUALITY, v.o.s. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00125.

V měsících říjen 2014 – prosinec 2014, byly realizovány tyto kurzy:

 • Reklamní grafika,
 • Adobe Photoshop pro pokročilé
 • Adobe InDesign pro pokročilé
 • Základní kurz fotografování
 • Maxim skladové hospodářství
 • Marketingové souvislosti v obchodních

V tomto období byl hlavní důraz kladen na otevřené kurzy. Z ohlasů účastníků vzdělávání a zpětných vazeb je patrné, že školení naplnila předpokládané potřeby a cíle.

V současné době připravujeme 3. Monitorovací zprávu, která bude předána do konce ledna 2015.

12. 1. 2015


Ukončení vzdělávání v MPM-QUALITY


Společnost MPM–QUALITY, v.o.s. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.
Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V MPM-QUALITY
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00125.

Projekt byl zahájen 1.7.2013 a za dva roky svého trvání bylo díky dotacím z OP LZZ realizováno 96 tréninků, během nichž bylo proškoleno 37 absolventů v oblasti PC dovedností, obchodního managementu, interního školitele, rovných příležitostí a profesního rozvoje.

Jako hlavní přínos projektu hodnotíme především připravenost zaměstnanců na přicházející změny, zvýšení jejich kompetencí a tím i konkurenceschopnosti celé společnosti. Celý projekt významně přispěl také k zavedení fungujícího systému vzdělávání v naší

Realizační tým MPM-QUALITY

17. 7. 2015

projekty.png,


 Podívejte se, co je u nás nového.
 Seznamte se s našimi značkami.
 Zjistěte, kde sídlíme.
 Nahlédněte do naší historie.