Projekty

Spoločnosť MPM – QUALITY v. o. s. od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2018 realizuje projekt s číslom CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004267 a názvom Realizácia vzdelávacích kurzov pre zamestnancov MPM – QUALITY, v. o. s.

Projekt si kladie za cieľ zvýšiť schopnosti a odbornú úroveň zamestnancov.

Prostredníctvom podnikového vzdelávania realizovaného v rámci projektu chce firma MPM – QUALITY, v. o. s. Zvýšiť odbornosť svojich zamestnancov, a tým skvalitniť úroveň ponúkaných služieb.

Pre zamestnancov je pripravený ucelený systém vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je zvýšiť úroveň znalostí a zručností zamestnancov a zabezpečiť dodržiavanie ich kvalifikácií a kompetencií s požiadavkami na vykonávanej pracovnej činnosti.

Projekt je financovaný Európskou úniou cez Operačný program Zamestnanosť.


V rámci projektu s názvom Realizácia vzdelávacích kurzov pre zamestnancov MPM – QUALITY, v. o. s. Boli preškolení už všetci účastníci a to vo všetkých plánovaných aktivitách (počítačové kurzy, kurzy mäkkých manažérskych zručností, odborné technické kurzy a kurzy účtovné, ekonomické a právne).

Vďaka vhodne zvolených kurzov a starostlivému výberu lektorov bolo dosiahnuté veľmi kvalitnej výučby a účastníci získali mnoho nových poznatkov, ktoré už teraz využívajú vo svojej praxi.