Projekty

Společnost MPM – QUALITY v. o. s. od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2018 realizuje projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004267 a názvem Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MPM – QUALITY, v. o. s.

Projekt si klade za cíl zvýšit schopnosti a odbornou úroveň zaměstnanců.

Prostřednictvím podnikového vzdělávání realizovaného v rámci projektu chce firma MPM – QUALITY, v. o. s. zvýšit odbornost svých zaměstnanců, a tím zkvalitnit úroveň nabízených služeb.

Pro zaměstnance je připraven ucelený systém vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.


V rámci projektu s názvem Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MPM – QUALITY, v. o. s. byly proškoleni již všichni účastníci a to ve všech plánovaných aktivitách (počítačové kurzy, kurzy měkkých manažerských dovedností, odborné technické kurzy a kurzy účetní, ekonomické a právní).

Díky vhodně zvoleným kurzům a pečlivému výběru lektorů bylo dosaženo velice kvalitní výuky a účastníci získali mnoho nových znalostí, které již nyní využívají ve své praxi.