Projekty

Projekty 2019

Společnost MPM-QUALITY v.o.s. zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012745 pod názvem projektu Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MPM-QUALITY, v.o.s. II.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

V rámci projektu se budou školit vybraní pracovníci v těchto aktivitách: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.